ISDF - תערוכת התעשיות הביטחונית הגדולה בישראל

ניהול תכנון עיצוב ביצוע והפקה לתערוכת ISDF

תערוכה לתעשיות הביטחוניות בישראל.

מול 80 משלחות מחו"ל .

לצורך כך שכרנו את ביתן 2 בגני התערוכה ובו הוקמו

יותר ממאה מתחמי תצוגה של כל החברות המובילות בארץ ובעולם.

לצד הביתנים הוקמו מתחמי אירוח ומינגלינג לקהילת אנשי הביטחון

להתעדכן בכל הטכנולוגיות החדישות. בהחלט גאווה ישראלית.