דיילים ודיילות שלנו

פעילות הקידום מכירות של זיני פרויקטים, מתמקדת בשני תחומים עיקריים: האחד, שיווק ישיר ומיידי, מעורבות, פעילות בנק' המכירה, מבצעים וכיוצ"ב.השני, פעילות תדמיתית לתמיכת ערך המותג והמסרים השיווקיים שלו לאורך זמן. הכולל מחקר, ייעוץ ותכנון אסטרטגי ארוך טווח.